Du kan handle 24 timer i døgnet hos TVK uafhængigt af butikkernes normale lukketid. Desuden kan du besøge showroom'et til uformel møde efter aftale med TVK når det passer dig.

Betaling af Dankort foregår via en sikker og krypteret metode via vores shopsystem via Wannafinds betalingsgateway.

Idet brugeren bevæger sig rundt på dette websted, bliver der indsamlet statistiske data. Disse data er 100 % anonyme. Alle data er krypteret.
Ved køb, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse, som kun bruges til behandling af din ordre. De lagres i 5 år i henhold til de forskrevne love.
Disse oplysninger behandles selvfølgelig med allerstørste fortrolighed og respekt. De opbevares og vil udelukkende være tilgængelige af TVK. Ingen af disse oplysninger vil blive videregivet til tredjemand på noget tidspunkt, medmindre det kræves af lovgivningen eller af de offentlige myndigheder.

Hosting af servicen er outsourcet til Wannafind, der henvises til wannafind.com for yderligere informationer herom.

De oplysninger brugeren afgiver, vil blive behandlet under fuld fortrolighed og vil udelukket blive anvendt i forbindelse med fakturering af køb ved TVK, samt til udsendelse af nyhedsbreve, hvis du har tilmeldt dig dette.

Det er altid muligt som bruger af systemet at gøre indsigelser med en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.